O nas

Misja  ActIT
Naszą misją jest wspomaganie rozwoju procesów biznesowych naszych klientów, głównie małych i średnich firm. Wierzymy, że działania podejmowane przez nas dla organizacji potrzebujących jasnego oraz efektywnego doradztwa w zakresie biznesu i nowoczesnych technologii informatycznych, przyczynią się do zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej.

Wizja ActIT
Naszą wizją jest budowanie wizerunku ActIT jako wiarygodnego partnera biznesowego, który  odpowiadając na realne potrzeby organizacji i wdrażając najkorzystniejsze rozwiązania, kieruje się długoterminowym interesem naszych klientów.
W swojej pracy skupiamy się na tym, aby odpowiadać na realne potrzeby naszych klientów, oferując dokładnie to co firma w istocie potrzebuje do realizacji swoich kluczowych procesów. Uważamy, że proponowane przez nas rozwiązania wpłyną istotnie na poprawę ich funkcjonowania.  Dlatego też proponujemy rozwiązania dostosowane do możliwości firmy wyłączając te zbyt drogie, skomplikowane, niepotrzebne.
Dążymy do tego, żeby nasza wiedza i umiejętności służyły naszym klientom i przyczyniały się do wzrostu ich biznesu. Chcemy budować długoterminowe relacje oparte na partnerstwie i zaufaniu.